Model rada s djecom i mladima u „Tiću“ predstavljen u Zagrebu

Dana 25. svibnja 2017. godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu održana je stručna konferencija “Ja nisam problem, ja sam dijete!” koju je organizirao Centar za nestalu i zlostavljanu djecu povodom Međunarodnog dana nestale djece. Na konferenciji, namijenjenoj stručnjacima iz područja socijalne skrbi, obrazovanja i zdravstva koji direktno rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju, ravnateljica mr.Tamara Žakula Desnica predstavila je model rada s djecom i mladima u Dječjem domu „Tić“ Rijeka te načine i oblike rada koji doprinose destigmatizaciji djece i mladih s problemima u ponašanju.Konferencija je održana sa ciljem doprinosa smanjenju stigmatizacije djece i mladih s problemima u ponašanju, a svoja iskustva u direktnom radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju izložili su doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić sa Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, dipl.soc.pedagog Ružica Korov iz Centra za socijalnu skrb Osijek, mr. sc. Gordana Babić iz Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, mag.psihologije Kristina Gvozdić, Kristina Krulić Kuzman i mag.soc.pedagogije Tena Zalović iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Na kraju se povela rasprava o interdisciplinarnosti pristupa kao ključnom sastojku borbe protiv stigmatizacije te načinu uspješne integracije djece i mladih s problemima u ponašanju u društvo.

Posjet studenata Psihologije

Dana 12. svibnja 2017. godine u posjet Dječjem domu “Tić” Rijeka došli su studenti Psihologije Filozofskog fakulteta u Rijeci, sa Prof. Sanjom Smojver Ažić. Posjeta je realizirana u…

O nama

Dječji dom «Tić» Rijeka osnovan je 21. travnja 2006.g. kao javna ustanova socijalne skrbi i označio je nastavak dotadašnjeg stručnog rada sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u okvirima…