• Izjava o nepostojanju sukoba interesa za čelnika Dječjeg doma “Tić” Rijeka
  • Izjava o nepostojanju sukoba interesa za predsjednika Upravnog vijeća
  • Izjava o nepostojanju sukoba interesa za člana Upravnog vijeća
  • Izjava o nepostojanju sukoba interesa za člana Upravnog vijeća
  • Izjava o nepostojanju sukoba interesa za člana Upravog vijeća
  • Izjava o nepostojanju sukoba interesa za člana Upravnog vijeća