Zakon o socijalnoj skrbi NN 64-2020
Obiteljski zakon NN 103
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Protokol o postupanju u slucaju nasilja medju djecom i mladima
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Nacionalna strategija zastite od nasilja u obitelji za razdoblje do 2017. do 2022. godine
Pravilnik o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana
Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije
Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih

Zakon o volonterstvu
Izmjene i dopune Zakona o volonterstvu 22-2013
Etički kodeks volontera