10. rujna, Svjetski dan prevencije samoubojstava - Kako prepoznati problem i pomoći?

20. 11. – Međunarodni dan dječjih prava

Međunarodni dan dječjih prava obilježava se 20. studenoga. To je dan posvećen promociji dobrobiti djece u cijelome svijetu. Generalna skupština UN-a je toga dana 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“ koju je Republika Hrvatska prihvatila 1992. godine.

Ljudska prava su osnovna prava i slobode koje pripadaju svakom pojedincu, a Konvencija predstavlja međunarodni ugovor o ljudskim pravima kojim se utvrđuju prava koja sva djeca širom svijeta trebaju imati. Ona priznaje da djeca imaju, ne samo osnovna, već i dodatna posebna prava, te počiva na principu da djeca nisu ‘imovina odraslih’ te da su sposobna izraziti vlastite stavove. Kao takva, Konvencija postavlja minimalne standarde i principe prema kojima bi se svako društvo trebalo odnositi prema djetetu i u tom smislu predstavlja najcjenjeniji međunarodni instrument ljudskih prava na svijetu.

„Tvoja prava su ono što smiješ raditi i ono što ljudi, koji su odgovorni za tebe moraju napraviti da budeš sretan/na, zdrav/a i siguran/na. Naravno, i ti imaš odgovornost prema drugoj djeci i odraslima, kako bi i oni imali svoja prava.“ – preporuka je Amnesty Internationala kako se djeci mogu objasniti njihova prava.

Poster UN Konvencije na jeziku bliskom djeci

18.11. – Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja

Dječji dom „Tić“ Rijeka se pridružuje obilježavanju Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i donosi Priopćenje Ureda Pravobraniteljice za djecu (priopćenje od 15.11.2019., prenosimo u…

18. veljače 2020.g. počinje novi ciklus „Škole za razvedene roditelje“

Dana 18. veljače 2020.g. (utorak) u Dječjem domu „Tić“ Rijeka započinje novi, 27. po redu, ciklus „Škole za razvedene roditelje“ – programa psihološke podrške razvedenim roditeljima. Program će…