Promjena naziva ustanove

Dosadašnji naziv ustanove Dječji dom „Tić“ Rijeka promijenio se i glasi: Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka, skraćeno Centar Tić Rijeka. Naziv je usklađen sa odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi, a odluka je donesena na sjednici Gradskog vijeće Grada Rijeke održanoj dana 4. svibnja 2023. godine te je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci sa danom 22. svibnja 2023. godine.

Predavanje za studente psihologije

Dana 18. svibnja 2023. godine ravnateljica mr. Tamara Žakula održala je gostujuće predavanje za studente pete godine Odsjeka za psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci u okviru izbornog…

Zahvala volonterima Tića

Dana 19. lipnja 2023. godine održali smo sastanak i druženje sa našim stalnim volonterima povodom kraja školske godine. To je bila prilika da i volonteri međusobno razmjene iskustva,…