Centar Tić Rijeka objavio novi priručnik: Emocionalne potrebe djeteta – koliko su važne i koje su posljedice njihovog zanemarivanja?

Centar Tić Rijeka objavio je novi priručnik pod nazivom „Emocionalne potrebe djeteta – koliko su važne i koje su posljedice njihovog zanemarivanja? – može se preuzeti ovdje

U priručniku su opisane osnovne emocionalne potrebe djeteta tijekom odrastanja i njihova važnost te što se događa kada roditelji i skrbnici zanemaruju te potrebe. Opisan je fenomen emocionalnog zanemarivanja, kako se manifestira, zašto do njega dolazi odnosno koji su faktori rizika koji povećavaju vjerojatnost emocionalnog zanemarivanja te koje su njegove  posljedice. Također, dane su smjernice roditeljima kao podrška u osvještavanju i prepoznavanju njihove važnosti i uloge u zadovoljavanju emocionalnih potreba djeteta, kako bi osigurali zdrav emocionalni razvoj djeteta. Autorica priručnika je Tamara Žakula.

Emocionalno zanemarivanje djece tema je o kojoj se malo govori i koja nije dovoljno prepoznata u javnosti niti u stručnim krugovima. Odnosi se na kontinuirani nedostatak ili nedovoljno pružanje emocionalne pažnje, ljubavi i podrške koju djeca trebaju od svojih roditelja i skrbnika tijekom ranog perioda odrastanja kako bi odrasla u emocionalno zdrave odrasle osobe. S obzirom na to da se radi o propustu u emocionalnoj skrbi ili nedostatku pažnje i brige prema djetetu, dakle nečemu što je „nevidljivo“, emocionalno zanemarivanje ostalo je u sjeni „vidljivog“ zlostavljanja, bez obzira na to što je to jedan od najčešćih oblika zanemarivanja djece. Iako često nije vidljiv kao fizičko ili seksualno zlostavljanje, emocionalno zanemarivanje ostavlja duboke posljedice na mentalno zdravlje djece. Upravo zbog toga što se radi o roditeljskom ponašanju koje je izostalo i nije se dogodilo, rijetko se pamti tijekom odrastanja i teže ga je prepoznati, čak i odraslima koji su ga doživjeli u djetinjstvu. Upravo zbog toga važno je pravovremeno prepoznavati emocionalno zanemarivanje kod djece kako bi se zaštitilo djetetovo zdravlje i dobrobit te kako bi se prevenirale dalekosežne posljedice.

Priručnik je namijenjen roditeljima i skrbnicima kao i stručnjacima i svima koji rade i skrbe o djeci, kao podrška u razumijevanju i nošenju s problemom emocionalnog zanemarivanja djece te pružanja podrške djetetu i roditeljima. Izdavanje priručnika financirano sredstvima koje su donirale tvrtke Konzum  plus d.o.o. i MultiplusCard d.o.o. Zagreb

Zahvala volonterima Tića

Dana 19. lipnja 2023. godine održali smo sastanak i druženje sa našim stalnim volonterima povodom kraja školske godine. To je bila prilika da i volonteri međusobno razmjene iskustva,…

Održano predavanje za stručnjake Postoji li „zločesto“ dijete?

Dana 12. srpnja 2023. Prof. Dubravka Kocijan Hercigonja održala je u Centru Tić Rijeka predavanje za stručnjake na temu Postoji li „zločesto dijete“?. Kroz predavanje dala je odgovore…