Dječji glas protiv nasilja

Dana 09. travnja održana je radionica "Spriječimo vršnjačko nasilje!" na kojoj su sudjelovali Ambasadori Tića: učenici i učenice sedmih razreda iz 22 riječke osnovne škole, sveukupno njih 41.

Nakon kratkog predavanja o vršnjačkom nasilju, koji je učenike upoznao sa definicijom vršnjačkog nasilja, kako ga  prepoznati i reagirati, podijeljeni su u četiri grupe, s četiri različite teme, te su prionuli izrađivanju edukativnih plakata.

Teme plakata bile su: seksualno nasilje, verbalno nasilje, ekonomsko nasilje, emocionalno i kulturalno nasilje i fizičko nasilje među vršnjacima.

Poseban naglasak je, u vođenoj diskusiji tijekom izrade plakate, stavljen na ulogu  "promatrača" -djece koja promatraju nasilno ponašanje, a ne reagiraju: iz straha, ne znaju što učiniti, kome se obratiti i sl, a koja imaju važnu ulogu u održavanju "kruga zlostavljanja".

Ambasadori "Tića" pokazali su izuzetnu zainteresiranost za problematiku. Navodeći primjere iz vlastitog okruženja izrazili su zabrinutost zbog pojave vršnjačkog nasilja i motiviranost da pomognu vršnjacima, kako žrtvama nasilja tako i nasilnicima.

Uz suosjećanje prema žrtvama nasilja pokazali su zrelost u razmišljanju i sami primijetivši kako  je i nasilnoj djeci potrebna pomoć kako bi naučili drugačije načine reagiranja i zadovoljenja svojih potreba.

Svaka je grupa dobila priliku prezentirati plakate ostalim sudionicima.

Svaki plakat, uz slikovni opis nasilnog ponašanja, u obliku crteža ili stripa, sadrži i praktične upute kako reagirati na nasilje.

Vidljiva je usmjerenost sudionika na rješavanje problema i njihova želja da i sami nešto poduzmu u skladu s mogućnostima.

S Ambasadorima "Tića" je dogovoreno da plakate prezentiraju svojim vršnjacima u matičnim školama te ih, na taj način, informiraju o tome kako pomoći žrtvi nasilja i nasilniku, te kome se sve mogu obratiti za pomoć.

Ova radionica s Ambasadorima "Tića"  dio je aktivnosti koje "Tić" provodi u sklopu  građanske inicijative  "Dječji glas protiv nasilja".  Cilj ove inicijative je osvijestiti javnost za postojanje problema nasilja nad i među djecom, informirati sugrađane, a posebno djecu o načinima prevencije te ustanovama kojima se mogu obratiti za pomoć. Ova građanska inicijativa provodi se zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva  u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

 
© 2010 TIĆ - zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja | Izrada web stranice: NEON STUDIO