Uz poludnevni boravak i savjetovalište, jedna od važnijih djelatnosti Dječjeg doma „Tić“ Rijeka je i preventivna djelatnost. Ona je usmjerena na:

 • rano otkrivanje i prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece te
 • povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u svezi problema zlostavljanja i adekvatnog načina njegova rješavanja

Budući da je obitelj zaštitni činitelj u razvoju i oblikovanju ličnosti djeteta, preventivne aktivnosti usmjerene na obitelj zasigurno mogu umanjiti činitelje rizika koji mogu negativno utjecati na dijete tijekom rasta i razvoja.

U tom smjeru “Tić” kontinuirano provodi programe podrške roditeljima – “škole za roditelje”:

 • “Škola za roditelje” (od 2006.)
 • “Škola za razvedene roditelje” (od 2007.)
 • “Škola za samohrane roditelje” (od 2008.)

“ŠKOLA ZA RODITELJE”

Program je namijenjen svim roditeljima (djece predškolskog i nižeg školskog uzrasta) koji žele usvojiti potrebna znanja i vještine kako bi postali uspješniji u svojem roditeljstvu, a osim teorijske osnove roditelji se aktivno uključuju u rad. Uključuje 9 edukativno-iskustvenih radionica kroz koje roditelji stječu relevantna znanja kroz predavanje, iskustveni rad i grupnu diskusiju.

Teme susreta su :

 • upoznavanje roditelja sa normalnim psiho-fizičkim razvojem i potrebama djece
 • poučavanje o dječjoj seksualnosti
 • poučavanje o primjerenim oblicima discipliniranja djece
 • roditeljstvo kao izvor stresa
 • načini komuniciranja u obitelji
 • rješavanje sukoba
 • pozitivni roditeljski potencijali
 • tema po izboru roditelja

“ŠKOLA ZA RAZVEDENE RODITELJE” 

Program psihološke podrške namijenjen razvedenim roditeljima te roditeljima kod kojih je razvod braka u tijeku. Pokrenut je 2007. godine, jer je u dotadašnjem savjetovališnom radu utvrđeno da veliki broj djece (47%) uključene u stručni tretman ima poteškoće koje su povezane sa razvodom roditelja. Cilj programa je olakšati roditeljima i djeci prilagodbu na nove životne uvjete, pomoći im u smanjivanju opterećenja uvjetovanih razvodom te boljoj organizaciji obiteljskog života nakon razvoda roditelja, uz jačanje samopouzdanja djece i roditeljske kompetentnosti u odgoju.

Program uključuje 5 susreta koji omogućuju razmjenu iskustava u grupi i teorijsku osnovu o:

 • utjecaju razvoda na razvoj djece
 • kako pomoći djeci da se prilagode na nove životne okolnosti
 • kako komunicirati s bivšim supružnikom.
 • roditelji dobivaju informacije koje će im olakšati razumijevanje dječjih reakcija na situaciju razvoda te prepoznavanje i zadovoljavanje dječjih potreba

“ŠKOLA ZA SAMOHRANE RODITELJE”

Program psihološke podrške namijenjen je jednoroditeljskim obiteljima odn. samohranim roditeljima (roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu).

Cilj programa je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva.

Kroz 5 iskustveno – edukativnih radionica govorimo o:

 • osobnom doživljaju samohranog roditeljstva
 • obiteljskoj dinamici i komunikaciji
 • pozitivnoj disciplini i stilovima roditeljstva
 • dajemo podršku u unaprjeđenju socijalnih vještina roditelja za kvalitetnu komunikaciju s djecom
 • roditeljskom stresu i načinima njegovog prevladavanja

Svi programi škola za roditelje su besplatni. U vrijeme trajanja programa djeca sudionika mogu se uključiti u kreativne radionice u „Tiću“. Uz rad u grupi, roditelji koriste i mogućnost individualnog savjetovanja s psiholozima Po završetku programa roditelji dobiju brošuru i priznanje. Svi programi funkcioniraju na principu zatvorenih grupa (max. 30 polaznika)

Do sada je u programima stručne podrške roditeljima sudjelovalo preko 350 roditelja. Provodi se kontitnuirana evaluacija programa, a sudionici izražavaju zadovoljstvo ovim programima, a sadržaje smatraju potrebnim i primjenjivim svakodnevnom životu, odnosno u odgoju i životu vlastite djece.

UKOLIKO STE ZAINTERESIRANI ZA NEKI OD PROGRAMA

JAVITE SE U
«TIĆ»

Adresa: Beli Kamik 11, 51000 Rijeka; tel. 051/215-670, fax. 051/215-678