Uz poludnevni boravak i savjetovalište, jedna od važnijih djelatnosti Dječjeg doma „Tić“ Rijeka je i preventivna djelatnost. Ona je usmjerena na:

  • rano otkrivanje i prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece te
  • povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u svezi problema zlostavljanja i adekvatnog načina njegova rješavanja

Budući da je obitelj zaštitni činitelj u razvoju i oblikovanju ličnosti djeteta, preventivne aktivnosti usmjerene na obitelj zasigurno mogu umanjiti činitelje rizika koji mogu negativno utjecati na dijete tijekom rasta i razvoja.

U tom smjeru “Tić” kontinuirano provodi program stručne podrške razvedenim roditeljima tzv. „Školu za razvedene roditelje“:

  • “Škola za roditelje” (od 2006.)
  • “Škola za razvedene roditelje” (od 2007.)
  • “Škola za samohrane roditelje” (od 2008.)

“ŠKOLA ZA RAZVEDENE RODITELJE” 

Program psihološke podrške namijenjen razvedenim roditeljima te roditeljima kod kojih je razvod braka u tijeku. Pokrenut je 2007. godine, jer je u dotadašnjem savjetovališnom radu utvrđeno da veliki broj djece (47%) uključene u stručni tretman ima poteškoće koje su povezane sa razvodom roditelja. Cilj programa je olakšati roditeljima i djeci prilagodbu na nove životne uvjete, pomoći im u smanjivanju opterećenja uvjetovanih razvodom te boljoj organizaciji obiteljskog života nakon razvoda roditelja, uz jačanje samopouzdanja djece i roditeljske kompetentnosti u odgoju.

Program uključuje 5 susreta koji omogućuju razmjenu iskustava u grupi i teorijsku osnovu o:

  • utjecaju razvoda na razvoj djece
  • kako pomoći djeci da se prilagode na nove životne okolnosti
  • kako komunicirati s bivšim supružnikom.
  • roditelji dobivaju informacije koje će im olakšati razumijevanje dječjih reakcija na situaciju razvoda te prepoznavanje i zadovoljavanje dječjih potreba

Program škole je besplatan, a funkcionira po principu zatvorenih grupa. Program je evaluiran od strane sudionika, a provedena evaluacija pokazuje visoko zadovoljstvo sudionika ovim programima, sadržaje smatraju potrebnim i primjenjivim u svakodnevnom životu, odnosno u odgoju i životu svoje djece. Svi polaznici koji su program završili dobivaju priznanje i priručnik koji objedinjuje teorijska znanja dobivena tijekom trajanja Škole.

Škola za razvedene roditelje provodi se u Dječjem domu „Tić“ Rijeka dva puta godišnje, a početak se najavljuje na web stranici (u rubrici Vijesti) i facebook profilu ustanove.