Financijski plan za 2024, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Financijski plan za 2022.g. – dopune
Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, I.Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.g.
Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Financijski plan za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijski plan za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu