Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Financijski plan za  2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

I. Izmjene financijskog plana za 2020. godinu
II. Izmjene financijskog plana za 2020 godinu

 Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 Financijski plan za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijski plan za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu