• Program poludnevnog boravka

    Centar Tić Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža psihosocijalnu pomoć i usluge dnevnog boravka korisnicima bez odgovarajuće roditeljske…

  • Savjetodavni rad

    Savjetodavni rad je namijenjen djeci, mladima i njihovim obiteljima, a odnosi se na stručni tretman djece žrtava zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog,…

  • Preventivna djelatnost

    Važna djelatnost «Tića» je i rano otkrivanje i prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece te povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u…

“Tić” u brojkama

23

godina sa Vama

7514

korisnika savjetodavnog tretmana

156

korisnika poludnevnog boravka

314

ambasadora „Tića“

320

volontera
Na vrh Skip to content