Keramičarska radionica, od rujna 2008.g., predstavlja jednu od kreativnih radionica koje se provode s djecom korisnicima Dječjeg doma «Tić» Rijeka. Aktivnosti u keramičarskoj radionici omogućavaju razvoj i vježbanje fine motorike, manualne spretnosti te poticanje kreativnosti. Kroz izradu keramičkih predmeta, djeca razvijaju spretnost te stječu vještine, znanja i radne navike.
K tome, ovaj oblik rada ima posebnu važnost jer predstavlja oblik stručnog rada koji je nadogradnja specijalizirane stručne pomoći koja se djeci pruža kroz poludnevni boravak u domu. Naime, ovakvom aktivnošću, a što je od iznimnog značaja za naše korisnike, kroz kreativno izražavanje omogućeno je izražavanje emocija. Rad s glinom omogućava preusmjeravanje ljutnje i tuge u izradu predmeta, povećanje tolerancije na frustraciju te djeluje na razvijanje komunikacijskih vještina, porast samopouzdanja i samostalnosti djeteta. Rad s glinom odvija se uz stručno vodstvo odgajateljica-psihologinja i veliku pomoć volontera «Tić-a».
Dom za djecu „Tić“ Rijeka, od 2008.g. u prosincu, na Korzu, održava izložbeni štand keramike. Ovim putem se provodi i senzibilizacija javnosti o neadekvatnosti tjelesnog kažnjavanja djece te roditeljima nudi da djeci za Sv. Nikolu umjesto šibe odaberu keramički okvir s afirmativnom porukom.
Opremanje keramičarske radionice omogućili su Udruga RTL pomaže djeci i Grad Rijeka, a edukaciju o radu s glinom omogućila je Udruga Koraci.