Donacije od 2007 - 2011.g.

  Zahvaljujemo se donatorima u 2016.g. na pruženoj podršci i pomoći:

                          o    Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb

                          o    Humanitarna udruga "RTL pomaže djeci"

                          o    Iskon internet d.d.                            

                          o    Centar TriD d.o.o.

                          o    Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

                          o    Udruga "Gromišćina zemja Čavle"

                          o    Udruga "Zajedno" Senj

                          o    Veronika Brčić

                          o    Doriana Gallovich

                          o    Alen Brentini

                          o    Jozo Bozo

                          o    Likovna radionica Art & Hobby

                          o    Magma d.d. Zagreb

                          o    Izdavačka kuća Adamić d.o.o.

                          o    Umjetnica Marija Zudenigo

                          o    Udruga Koraci Rijeka

                          o    Udruga "Vunarice Gorskog kotara" Mrkopalj

                          o    Izdavački centar Rijeka

                          o    Obitelj Šimić iz Rijeke

                          o    Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

                          o    Generalni konzul Republike Italije u Rijeci g. Renato Cianfarani 

                          o    Fun club Juventus Hrvatska

 
© 2010 TIĆ - zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja | Izrada web stranice: NEON STUDIO