Obilježavanje Dana odgoja bez batina

08. svibanj  2012.

U četvrtak, 26. travnja 2012. godine, u Dječjem domu „Tić“ Rijeka održan je prvi susret treće generacije ambasadora „Tića“ i aktivnost povodom obilježavanja Dana odgoja bez batina.

„Tić“ je u suradnji s riječkim osnovnim školama te uz podršku OGU za odgoj i školstvo te OGU za zdravstvo i socijalnu skrb obilježio Dan odgoja bez batina u okviru projekta Ambasadori „Tića“čija je glavna ideja uključiti djecu kao ravnopravne partnere u prevenciji nasilja nad i među djecom i u promicanju i zaštiti dječjih prava.

Tijekom cjelojutarnjeg događanja učenici su bili upoznati s  problematikom tjelesnog kažnjavanja djece, te su izrazili vlastita razmišljanja i osjećaje vezano za tjelesno kažnjavanje.

Stavove o tome što je tjelesno kažnjavanje (oblici tj. kažnjavanja) i kako ga prepoznajemo, koje su posljedice, što roditelji mogu učiniti umjesto tj. kažnjavanja (poruke roditeljima) te što mogu učiniti djeca koja tj. kažnjavanje doživljavaju (poruke djeci: žrtvama i svjedocima) učenici su  pretočili u plakate koje su izradili uz podršku studenata 4. godine Akademije Primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

Plakati će biti uobličeni u informativnu brošuru kojoj je cilj predstaviti promišljanja djece o problemu tjelesnog kažnjavanja, dati poruke roditeljima o pozitivnim oblicima discipliniranja djece te potaknuti djecu da se obrate za pomoć.

 
© 2010 TIĆ - zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja | Izrada web stranice: NEON STUDIO